Διαδραστικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου - 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Τίτλος έργου (title): Διαδραστικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Ετικέτες (tags): Alice, Makey Makey

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Τάξη (class): Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Αλέξανδρος Ρονιώτης, Χατζηστεφάνου Αναστασία

Ομάδα μαθητών (students)
Παπυράκης Εμμανουήλ

Περιγραφή (description)
Ο μαθητής Παπυράκης Μανώλης του ΣΤ3 του 47ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου υλοποίησε μια αίθουσα με 5 τοιχογραφίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Παράλληλα κατασκευάσαμε μια μακέτα του μουσείου με τη βοήθεια της εικαστικού Χατζηστεφάνου Αναστασίας, όπου έχουμε τοποθετήσει 5 ομοιώματα των τοιχογραφιών αυτών εκτυπωμένα σε χαρτί. Όταν ακουμπάει κάποιος στα δύο διπλόκαρφα που έχουν τοποθετηθεί κάτω από κάθε τοιχογραφία, τότε στο Alice μας δίνονται πληροφορίες για το αντίστοιχο έκθεμα του μουσείου (με κείμενο και παράλληλη αφήγηση). Το διαδραστικό αυτό σύστημα κάνει χρήση Makey Makey και Alice 3

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Alice 3.0, Audacity

Άλλες πληροφορίες (info)
Makey Makey

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)