"Κυκλοφοριακή Αγωγή & Συνείδηση" - Έρευνα και Video - Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου

Τίτλος έργου (title): "Κυκλοφοριακή Αγωγή & Συνείδηση" - Έρευνα και Video

Ετικέτες (tags): Video, Έρευνα, Δεδομένα, Υπολογισμοί με υπολογιστή, Συναρτήσεις, Γραφήματα

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου

Τάξη (class): Β Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Σαϊτάκη Αγγελική
Μπούρα Πόπη


Ομάδα μαθητών (students)
Ομάδα "Κυκλοφοριακή Αγωγή και Συνείδηση" - Δημιουργία Βίντεο και Έρευνα
Βάιος Αν. - Β1
Θοδωρής Ζ. - Γ1
Ιωάννα Κ. - Β2
Εμμανουήλ Κ. - Β3
Μάριος Μ. - Γ1
Νικολέτα Μ. - Β1
Κατερίνα Μ. - Β3
Κωνσταντίνος Ντ. -Γ1
Μαρία Πλ. -Β4
Ελεάνα Στρ. - Β4
Βιργινία Τ. - Β4
Ελπίδα Τρ. - Β4

Ομάδα συμπλήρωσης και συγκέντρωσης ερωτηματολογίων: Μαθητές Β τάξης και Γ1 τάξης του Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου (περισσότεροι από 100 μαθητές).


Περιγραφή (description)
Video & Έρευνα για την Κυκλοφοριακή Αγωγή και Συνείδηση
Οι μαθητές αγωνιούν και εκφράζονται με δύο διαφορετικούς τρόπους: Πραγματοποιώντας μία μεγάλη έρευνα στην περιφέρεια του Ηρακλείου και δημιουργώντας ένα βίντεο - σενάριο, όπου οι ηθοποιοί εκφράζουν τις σκέψεις του για το τι φταίει και γίνονται τόσα ατυχήματα, τις απόψεις τους κλπ.


Είδος έργου (category)
Δημιουργία Βίντεο - Ταινίας & Υπολοίηση Έρευνας με Λογισμικό Γραφείου

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Videopad Video Editor, Προγράμματα Λογιστικών Φύλλων (Calc Και Excel), Writer, Word, Picassa, Λογισμικό Επεξεργασίας Εικόνας

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)

Ιστοσελίδα (webpage)
http://blogs.sch.gr/gymarkal/2018/03/31/700/

Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)