'Έξυπνος Καθρέφτης - Γενικό Λύκειο Πόμπιας - ΜΙΤ

Τίτλος έργου: 'Έξυπνος Καθρέφτης

Ετικέτες: Smart Mirror, MagicMirror, Raspberry Pi, Raspbian

Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου

Σχολείο: Γενικό Λύκειο Πόμπιας - ΜΙΤ

Τάξη: Α Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές 
Καινουργιάκης Γιώργος

Ομάδα μαθητών 
Χίνγκα Μαρίνα, Κομοριτσάν Τζεορτζιάννα

Περιγραφή
Ο έξυπνος καθρέφτης είναι ένας καθρέφτης με διαφάνεια, μια οθόνη και ένα Raspberry Pi που προβάλει πληροφορίες στην οθόνη.

Είδος έργου
Έξυπνος Καθρέφτης

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Raspbian, MagicMirror

Άλλες πληροφορίες


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου


Ιστοσελίδα
https://messarainstituteoftechnology.wordpress.com/magic-mirror/

Χαρακτηριστική εικόνα