Ο Όμηρος αφηγείται... - Γυμνάσιο Μελεσών

Τίτλος έργου (title): Ο Όμηρος αφηγείται...

Ετικέτες (tags): Scratch, Όμηρος, Οδυσσέας, Καλυψώ, Animation

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Γυμνάσιο Μελεσών

Τάξη (class): Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Τζορμπατζάκη Αγγελική, Γαλανάκη Μαρία, Χατζηδάκη Ευαγγελία

Ομάδα μαθητών (students)
Καβάζης Γιάννης
Κουτσιούκης Άγγελος
Σκεπετζής Πάρης
Σφακιανάκη Εύα
Φραγκιαδουλάκη Αναστασία
Χαλεπάκης Μανόλης

Περιγραφή (description)
Ο διάλογος Καλυψούς - Οδυσσέα, Ραψωδία Ε' , Animation στο Scratch

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Scratch

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)

Ιστοσελίδα (webpage)
http://blogs.sch.gr/angeliki/2018/04/15/ο-όμηρος-αφηγείται/

Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)