Ρομπότ Βοηθοί - 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τίτλος έργου (title): Ρομπότ Βοηθοί

Ετικέτες (tags): Ρομποτική, Lego

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τάξη (class): Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Μπριντάκης Ιωάννης

Ομάδα μαθητών (students)
Φανιουδάκης Πέτρος, Γιακουμάκης Δημήτρης, Πιπεράκης Σταύρος

Περιγραφή (description)
Ρομπότ που εκτελούν δύσκολες για εμάς δουλειές όπως να λύνουν τον κύβο του Ρούμπικ

Είδος έργου (category)
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
EV3 PROGRAMMING SOFTWARE

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)