Ραδιοφωνικό spot - 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τίτλος έργου (title): Ραδιοφωνικό spot

Ετικέτες (tags): Radio, Spot, Audacity

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τάξη (class): Β Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Μαυρογιαννάκη Εύη

Ομάδα μαθητών (students)
Καλογεράκη Ειρήνη

Περιγραφή (description)
Ραδιοφωνική διαφήμιση καταστήματος επισκευής υπολογιστών

Είδος έργου (category)
Ηχητικές συνθέσεις με ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Audacity

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)