Διαδραστικό Παιχνίδι Με Το Scratch - 1o ΕΠΑ.Λ. Σητείας

Τίτλος έργου (title): Διαδραστικό Παιχνίδι Με Το Scratch

Ετικέτες (tags): Scratch, Παιχνίδι, Pong

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Λασιθίου

Σχολείο (school): 1o ΕΠΑ.Λ. Σητείας

Τάξη (class): Α ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Κοκκόλης Λεωνίδας

Ομάδα μαθητών (students)
Σκοκάκη Μαρία: προγραμματισμός, γραφικά
Πλατή Κατερίνα: προγραμματισμός, γραφικά
Πλατανάκης Νίκος: προγραμματισμός
Σαντιμπαντάκης Σπύρος: προγραμματισμός
Σταυρακάκης Γιώργος: ήχοι
Σταυρακάκης Άγγελος: ήχοι
Ροδουσάκης Τάσος: ήχοι
Σκοκάκης Νίκος: πολυμέσα
Λούκιτς Φίλιππος: πολυμέσα
Πετράκης Αλέξανδρος: δοκιμή παιχνιδιού


Περιγραφή (description)
Το έργο μας αφορά την υλοποίηση του κλασικού παιχνιδιού pong.
Ο παίχτης χειρίζεται μια ράβδο στην προσπάθεια του να σπάσει με μια μπάλα
14 τουβλάκια. Το παιχνίδι έχει 3 πίστες και δύο επίπεδα δυσκολίας.


Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Scratch, Icecream Screen Recorder, Windows Moving Maker

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)
Video

Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)