Τεστ στις Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών με Qpython3 σε Android Περιβάλλον - 6ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Τίτλος έργου (title): Τεστ στις Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών με Qpython3 σε Android Περιβάλλον

Ετικέτες (tags): QPython3, Programming, Android, Smartphone, Tablet, Προγραμματισμός

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): 6ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Τάξη (class): Β Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Χατζηζήσης Γεώργιος

Ομάδα μαθητών (students)
Λιόντα
Περικλή


Περιγραφή (description)
Εφαρμογή για smartphone ή tablet. Έχει ως στόχο τον έλεγχο (τεστ) των βασικών μαθηματικών γνώσεων που έχει κάποιος αποκομίσει από το Γυμνάσιο.

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
qpython3

Άλλες πληροφορίες (info)
Για να τρέξει η εφαρμογή είναι απαραίτητο smartphone ή tablet με android 6 και άνω, η qpython3 από το play store της google.

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)
https://drive.google.com/drive/folders/1hqh3D_GljuYVadztlJGaPnjYOUE-hUx_?usp=sharing

Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)