Κατασκευή βίντεο με Movie maker - Γενικό Λύκειο Γαζίου

Τίτλος έργου (title): Κατασκευή βίντεο με Movie maker

Ετικέτες (tags): Βίντεο, Οδική Ασφάλεια, Μοντάζ, Photoshop

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Γενικό Λύκειο Γαζίου

Τάξη (class): Α Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Φουκαράκη Χρυσούλα, Γεωργουλάκης Γεώργιος

Ομάδα μαθητών (students)
Σπαχίου Ντελτεα, Σταματάκη Αρτεμισία,
Τσιτσές Ιωάννης, Φραγκάκη Κωνσταντίνα


Περιγραφή (description)
Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας ασχολούμαστε με το θέμα της οδικής ασφάλειας, θέμα μείζονος σημασίας για τη χώρα μας και ιδιαίτερα για την Κρήτη. Είχαμε λοιπόν την ιδέα να φτιάξουμε ένα βίντεο μέσα από το οποίο θα μπορέσουμε να περάσουμε μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Είδος έργου (category)
Δημιουργία και επεξεργασία βίντεο/ταινίας

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Movie maker, photoshop

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)

Ιστοσελίδα (webpage)
https://youtu.be/_C4KxJS-CNQ

Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)