Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης βιβλιοθήκης - Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου

Τίτλος έργου (title): Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης βιβλιοθήκης

Ετικέτες (tags): Διαχείριση Βιβλιοθήκης, Apache, Πρόγραμμα

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου

Τάξη (class): Β Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Μαρκατζίνος Κωστής

Ομάδα μαθητών (students)
Μπουμάκης Νίκος

Περιγραφή (description)
Ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης μιας βιβλιοθήκης. Βασίζεται σε εξυπηρετητή διαδικτύου (server) με χρήση Βάσης Δεδομένων και έχει δυνατότητα παρακολούθησης της βιβλιοθήκης, πρόσβαση εξ' αποστάσεως και ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών. Οι χρήστες κατηγοριοποιούνται για μεγαλύτερη ασφάλεια και συνδέονται με κωδικούς πρόσβασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη με τεράστιο αριθμό βιβλίων.

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Geany, Inkscape, Apache2 Web Server

Άλλες πληροφορίες (info)
Απαραίτητο λογισμικό: Server (π.χ.: WAMP) με ενεργοποιημένη τη γλώσσα PHP & MySQL

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)