Ο εποικισμός του πλανήτη Άρη - Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς

Τίτλος έργου (title): Ο εποικισμός του πλανήτη Άρη

Ετικέτες (tags): Ρομποτική, WeDo 2.0

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Λασιθίου

Σχολείο (school): Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς

Τάξη (class): Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Αγοραστός Αθανάσιος

Ομάδα μαθητών (students)
Πάγκαλος Ιωάννης
Βάρδα Δάφνη
Κερούλης Μάριος
Κερούλη Μιχαέλα
Κουτουλάκη Εμμανουέλα
Κουρίνος Γεώργιος
Τσαντάκη Μαρία
Ζερβός Γεώργιος
Κυπραίος Εμμανουήλ
Μανίσαλης Νικόλαος


Περιγραφή (description)
https://www.dropbox.com/s/n1o7hwr4eqexen1/dimkrits%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.docx?dl=0

Είδος έργου (category)
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Scratch

Άλλες πληροφορίες (info)
Θα πρέπει να φέρουμε δικό μας υπολογιστή για την επίδειξη

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)