Πειραματισμός με Τεχνητή Νοημοσύνη - Γενικό Λύκειο Αρχανών

Τίτλος έργου (title): Πειραματισμός με Τεχνητή Νοημοσύνη

Ετικέτες (tags): AI, Raspberry

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Γενικό Λύκειο Αρχανών

Τάξη (class): Γ Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Δρακωνάκη Μαρία
Παπαγεωργίου Χριστίνα


Ομάδα μαθητών (students)
Αλέξανδρος Μαρκοδημητράκης, Γεώργιος Ψαλτάκης, Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Παχάκης Μύρων, Τσιγγερλιώτης Ευάγγελος

Περιγραφή (description)
Δημιουργία με Raspberry pi 3 Τεχνητής Νοημοσύνης

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Raspbian, Open AI (alexa google)

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)