Έξυπνο Αυτοκίνητο - 1o ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

Τίτλος έργου (title): Έξυπνο Αυτοκίνητο

Ετικέτες (tags):Arduino, Smart car, Programming, Ultrasound

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): 1o ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

Τάξη (class): Β ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ομάδα μαθητών (students)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΝΤΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΠΕΡΙΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΡΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΙΣΛΝΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Περιγραφή (description)
Αυτόνομο μικρό αυτοκίνητο ανιχνευσης εμποδίων το οποίο μπορεί και κινείται στο χώρο αποφεύγοντας τα εμπόδια

Είδος έργου (category)
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Arduino

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)