Λασιθόμετρο - Δημοτικό Σχολείο Ελούντας

Τίτλος έργου (title): Λασιθόμετρο

Ετικέτες (tags): Scratch, Παιχνίδι, Μετρητής του πόσο Λασιθιώτης είσαι!

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Λασιθίου

Σχολείο (school): Δημοτικό Σχολείο Ελούντας

Τάξη (class): Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΟΠΗ

Ομάδα μαθητών (students)
ΣΤ τάξη

Περιγραφή (description)
Εφαρμογή χιουμοριστική όπου μέσα από ερωτήσεις και διαδραστική πλοήγηση και μουσική (κρητική) "ελέγχει" το πόσο Λασιθιώτης είσαι!

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Scratch, Photostory

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)

Ιστοσελίδα (webpage)
https://www.dropbox.com/s/owhzfguc2h0utmz/%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B8%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF.sb?dl=0

Χαρακτηριστική εικόνα (image)
Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)