Επεξεργασία Εικόνας στην Web 2.0 εφαρμογή Pixlr.com - 46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Επεξεργασία Εικόνας στην Web 2.0 εφαρμογή Pixlr.com

Σχολική χρονιά: 2016-2017

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Τάξη: Ε Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μαρκουτσάκης Ιωάννης

Ομάδα μαθητών
Αρματά Κωνσταντίνα
Βεργάκης Ευστράτιος
Ζαχαριουδάκη Μιχαέλα-Μαρία
Καλογεράκης Γεώργιος
Κουναλάκης Βασίλειος
Κρητικόπουλος Ιορδάνης
Κωστάκη Μαρία
Κωστάκης Εμμανουήλ-Ανδρέας
Λαντζουράκης Νικόλαος
Λυδάκης Ιάσονας
Μαντιδάκης Ιωάννης
Μιχελαράκης Ζαχαρίας
Παπαδάκη Μιχαέλα
Παπουτσάκης Μιχαήλ
Πρωιμάκης Μιχαήλ
Σφακιανάκη Ευαγγελία
Σφαντού Σοφία
Τζαγκαράκη Εμμανουέλα
Τζανάκης Εμμανουήλ
Φαρσαράκη Σοφία
Χανιωτάκη Ειρήνη
Χουρδάκη Εμμανουέλα
Βεϊσάκη Κλεάνθη
Γιαννούλης Μάριος-Κωνσταντίνος
Δεμέτζου Ελευθερία
Θεοδωράκης Ευάγγελος
Θεοδωρομανωλάκη Ειρήνη
Κανακαράκης Στυλιανός
Κατερίνης Δημήτριος
Κριαράκης Εμμανουήλ
Κυριακάκη Γεωργία
Λυδάκης Σταύρος
Μαγουλάκη Αικατερίνη
Μαρταβατζής Νικόλαος
Ντενττζονάι Μιχαέλα
Παπαδάκης Αντώνιος
Πιλατάκη Ιωάννα
Πρινάρης Ανδρέας
Συντιχάκης Γεώργιος
Ταμιωλάκη Ναυσικά
Φανουράκη Αναστασία
Φθενού Μαρία
Φραγκιαδάκης Νικόλαος Χαριτάκης Γεώργιος
Χριστοδούλου Αλίκη-Αικατερίνη


Περιγραφή
Επεξεργασία Εικόνας στην Web 2.0 εφαρμογή Pixlr.com

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Η Web 2.0 εφαρμογή Pixlr.comΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα