Μικρός σχεδιογράφος (mini CNC plotter) κατασκευασμένος από παλιές συσκευές DVD, με χρήση Arduino - 1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

Μικρός σχεδιογράφος (mini CNC plotter) κατασκευασμένος από παλιές συσκευές DVD, με χρήση Arduino

Σχολική χρονιά: 2016-2017

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

Τάξη: Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Πιτικάκης Μάριος

Ομάδα μαθητών
Αλεξάκης Νικόλαος
Μεσσανάκη Αικατερίνη
Μηναδάκης Γεώργιος


Περιγραφή
Η κατασκευή περιλαμβάνει ένα μικροελεγκτή Arduino, μια ασπίδα CNC (CNC shield) για Arduino και οδηγούς μοτέρ A4988, δύο βηματικά μοτέρ και άλλα εξαρτήματα από παλιές/κατεστραμμένες συσκευές DVD, ένα επιπλέον μοτέρ (servo). Ο σχεδιογράφος χρησιμοποιεί το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό GRBL για τον έλεγχο της κίνησης στα βηματικά μοτέρ. Οι οδηγίες σχεδιασμού δίνονται με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού G (G-code). Η μετατροπή των γραφικών σε G-code (π.χ. εικόνες, λέξεις κλπ που θέλουμε να σχεδιάσουμε) γίνεται με την χρήση κατάλληλου λογισμικού, όπως π.χ. το ελεύθερο/ανοικτό λογισμικό INKSCAPE. Η αποστολή του G-code από το PC στο Arduino γίνεται με χρήση του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού Universal-G-Code-Sender. Η υλοποίηση της κατασκευής έγινε από ομάδα μαθητών της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού του τομέα Πληροφορικής (Γ' ΕΠΑΛ) του 1ου ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Arduino IDE, INKSCAPE, Universal G-code SenderΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα