Σάτιρα για το Μπούλνγκ και Εθισμό στις Νέες Τεχνολογίες - Γυμνάσιο Αγίων Δέκα

Σάτιρα για το Μπούλνγκ και Εθισμό στις Νέες Τεχνολογίες

Σχολική χρονιά: 2016-2017

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίων Δέκα

Τάξη: Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Πηρουνάκης Ιωσήφ

Ομάδα μαθητών
ΑΦΗΓΗΤΗΣ1,2: Μανιακουδάκη Χρύσα, Κυρλάκη Μαρίνα, ΔΑΣΚΑΛΑ1,2 :Λουπάκη Βικτώρια, Λεονταράκη Βάσω, KΩΣΤΑΣ1,2: Μαστρογιάννης Ηλίας, Δουλγεράκης Μιχ., Γιάννης1,2: Ντόκο Ανέστης, Μαμότσι Ορέστης, Μανόλης1,2: Σαβουϊδάκης Παν., Υπευθ. καθηγητής, Πέτρος: Παντελάκης Αντ., Αννα: Τυράκη Σοφία, Θανάσης: Χατζηαργυρός Παν., Κων/ να: Υπευθ. καθηγητής., Κώστας: Δουλγεράκης Μιχ., Διευθύντρια: Σπυριδάκη Κων/να, Γιώτα: Ντόκο Ρένα. 1η ΧΟΡΟΥ: Βελιδάκη Κάλλια, 2η ΧΟΡΟΥ:Βοσκάκη Χρύσα, 3η ΧΟΡΟΥ:Κογεράκη Κων/να,Μετ. σε βίντεο, ήχος : Φανουράκης Ηλίας, Σκίτσα: ΓΛΑΥΞ: Μανιακουδάκη Χρύσα,

Περιγραφή
Παρουσιάζομε διδακτικά και σατυρικά τους εθισμούς στις ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ τότε και σήμερα, όπως και την ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ και ΕΚΦΟΒΙΜΟΥΣ τότε (ΜΠΟΥΛΙΝΓΚ) και σήμερα.. από το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συγκεκριμένα, τα γεγονότα, εξελίσσονται στο ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ… και στο σήμερα ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
power point, obsΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα