Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο - ΓΕΛ Επισκοπής

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Σχολική χρονιά: 2012-2013

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: ΓΕΛ Επισκοπής

Τάξη: Α Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μαραγκάκη Κυριακή (Κάκια)

Ομάδα μαθητών
Ανδρουλάκης Μανώλης
Βιδάκης Στέλιος
Βορδοναράκης Φώτης
Γκίκα Παύλος
Ιατράκης Μανώλης
Κάκαρη Γεωργία
Κυρλάκη Χαριτίνη
Μελισσουργάκη Μυρτώ
Μερτίρι Πάολα
Μεταξάκη Βαγγελιώ
Μιχαλάκη Ελευθερία
Μούτσκα Ανδρέας
Παναγιωτόπουλος Μανόλης
Σημαιάκης Μανόλης
Στογιάννι Μπαρδόκ


Περιγραφή
Συνεργαστήκαμε αρχικά ομαδικά στα πλαίσια του μαθήματος Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α' Λυκείου.
Το θέμα μας ήταν "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, δημιουργική και ορθολογική χρήση του"
Στόχος μας ήταν η ευαισθητοποίηση μαθητών και γονέων σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.
Συζητήσαμε, διαφωνήσαμε, κάναμε debate (αντιπαράθεση), ψηφίσαμε και τελικά αποφασίσαμε για τα θέματα που ερευνήσαμε.
Δουλέψαμε και σε υποομάδες εργασίας με σχετικά υποθέματα.


Άλλες πληροφορίες
πρόγραμμα Παρουσιάσεων (ΟpenOffice Impress)

Λογισμικό
OpenOffice Writer, OpenOffice Impress/Microsoft PowerPoint, Mozilla Firefox


Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου