Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κόμικ - 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κόμικ

Σχολική χρονιά: 2012-2013

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Τάξη: Β ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μιχαηλίδη Αφροδίτη
Σαβιολάκη Μαρία


Ομάδα μαθητών
Άππελς Μάρτιν, Βαρδουλάκης Δημήτριος, Βλαχάκης-Φουρτ Λουκάς, Βραχασωτάκη Ελευθερία-Αναστασία, Γκολφίνου Γεωργία, Δαριβιανάκη Νικολέτα, Διαλεκτάκη Ευανθία, Καλλανάτα Τζοάννα, Καμπιτάκης Ιωάννης, Κασάκη Άννα, Σαμόλης Ελευθέριος, Συμισακάκη Ελένη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας,

Περιγραφή
Οι μαθητές ασχολήθηκαν με την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού κόμικ. Η εργασία περιλάμβανε μελέτη περίπτωσης τόσο από σεναριακή όσο και από τεχνική πλευρά. Έγινε μελέτη σεναρίου, δομής, πλοκής, ροής κειμένου όσο και τεχνικών εργαλείων για την δημιουργία του κόμικ ηλεκτρονικά. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν και μέσα δικτύωσης Web 2.0 τόσο για την συνεργασία των ομάδων καθώς και των μελών κάθε ομάδας, όσο και για την παρακολούθηση και για την ανάδειξη των εργασιών.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Wikispaces, Pixton, BitStripsforSchools, WeeblyΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
6epal-project.weebly.com