Η δική μας Ευρώπη - 52ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Η δική μας Ευρώπη

Σχολική χρονιά: 2015-2016

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 52ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Τάξη: Δ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Συλιγάρδου Φωτεινή
Τζαγκαράκη Ελένη
Λουμπάκη Μαρία
Νικολουδάκης Γιάννης


Ομάδα μαθητών
Οι μαθητές της Τετάρτης τάξης του 52ου Δ.Σ. Ηρακλείου

Περιγραφή
Πρόκειται για μία ταινία κινούμενης εικόνας με τίτλο «Η δική μας Ευρώπη» που δημιουργήθηκε από του μαθητές της Τετάρτης τάξης στο πλαίσιο της δράσης Teachers4Europe.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Live Movie MakerΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα