Γάτα - Διαδραστικό Παιχνίδι Με Το Scratch - 1ο ΕΠΑΛ Σητείας

Γάτα - Διαδραστικό Παιχνίδι Με Το Scratch

Σχολική χρονιά: 2015-2016

Νομός: Λασιθίου

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Σητείας

Τάξη: Α ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Παλούκου Αναστασία

Ομάδα μαθητών
Ζαμπετάκη Αγνή Αϊλαμάκη Ιωάννα Καββάλου Ευσεβεία Κάββαλος Μιχαήλ

Περιγραφή
Χρησιμοποιούμε σαν αντικείμενο ένα μολύβι στο οποίο δίνονται οι κατάλληλες εντολές ώστε να γράψει την λέξη “Γάτα”. Μπορούμε επίσης να προσαρμόσουμε εντολές για διάφορες άλλες λέξεις.

Άλλες πληροφορίες
Scratch

Λογισμικό
ScratchΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
http://1epal-siteias.las.sch.gr/?page_id=293

Εικόνα