Μυρμήγκια - Διαδραστικό Παιχνίδι Με Το Scratch - 1ο ΕΠΑΛ Σητείας

Μυρμήγκια - Διαδραστικό Παιχνίδι Με Το Scratch

Σχολική χρονιά: 2015-2016

Νομός: Λασιθίου

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Σητείας

Τάξη: Α ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Παλούκου Αναστασία

Ομάδα μαθητών
Δασκαλάκη Παναγιώτα Κοξαράκη Ευγενία Κουνελάκης Γεώργιος Ανωγειανάκης Αλέξανδρος

Περιγραφή
Διαδραστικό παιχνίδι στο Scratch κατά το οποίο ο χρήστης προσπαθεί με τη βοήθεια του mouse να πετύχει μυρμήγκια τα οποία κινούνται στο σκηνικό αρκετά γρήγορα. Αν τα πετύχει αλλάζουν μορφή για λίγο και συνεχίζουν. Σκοπός είναι να μην χάσει ο χρήστης την ενέργειά του η οποία μειώνεται με click και αυξάνεται αν πετύχει κάποιο μυρμήγκι.

Άλλες πληροφορίες
Scratch

Λογισμικό
Scratch, PowerPointΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
http://1epal-siteias.las.sch.gr/?page_id=293

Εικόνα