ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΣΕΠΗΣ RASPBERRY PI 2 - 4ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΣΕΠΗΣ RASPBERRY PI 2

Σχολική χρονιά: 2015-2016

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 4ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Τάξη: Β ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Πελεκανάκη Ευαγγελία Λουλάκης Νικόλαος

Ομάδα μαθητών
Μαυρομάτη Θεοφανεία Μέμμος Κωνσταντίνος Νιωτάκης Νικόλαος Ουσταμανωλάκης Κωνσταντίνος Παντερμαράκης Σταύρος Σαριδάκης Γεώργιος Φραγκιαδάκης Νεκτάριος

Περιγραφή
Στα πλαίσια του μαθήματος "Λειτουργικά Συστήματα" οι μαθητές πειραματίστηκαν με τον αναπτυξιακό υπολογιστή σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας Raspberry Pi 2. Αρχικά πραγματοποίησαν εγκαταστάσεις διαφόρων λειτουργικών συστημάτων (Noobs, Raspbian). Στη συνέχεια με τη χρήση του κατάλληλου υλικού κατασκεύασαν μια ταμπλέτα. Επίσης δημιούργησαν ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο αποτελείται από τον αισθητήρα κίνησης (Pir motion sensor) και την κάμερα Raspberry Pi. Μέσω κατάλληλου κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού Python οι μαθητές προγραμμάτισαν το Raspberry Pi 2 να καταγράφει video κάθε φορά που ο αισθητήρας ανιχνεύει κίνηση σε χώρο.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Raspbian, Noobs, Python 3

Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
http://raspberypi2.wix.com/4epal

Εικόνα