Διαχείριση Και Απομακρυσμένος Έλεγχος Συστήματος Άντλησης Νερού Με Μικροελεγκτή Arduino - 1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

Διαχείριση Και Απομακρυσμένος Έλεγχος Συστήματος Άντλησης Νερού Με Μικροελεγκτή Arduino

Σχολική χρονιά: 2015-2016

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

Τάξη: Β ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Πιτικάκης Μάριος ΠΕ19
Σταματάκης Εμμανουήλ ΠΕ19
Μωραϊτης Νικόλαος ΠΕ19
Ταμιωλάκης Στυλιανός ΠΕ17.03


Ομάδα μαθητών
Μελαδάκης Γεώργιος (Β' Πληρ.)
Ραπτάκης Εμμανουήλ (Β' Πληρ.)
Καρανδινάκης Δημήτριος (Γ' Ηλεκτρ.)
Επιτροπάκης Ιωάννης (Γ' Ηλεκτρ.)


Περιγραφή
Η κατασκευή περιλαμβάνει ένα μικροελεγκτή Arduino (μαζί με τους κατάλληλους αισθητήρες), μια ηλεκτρική αντλία και δύο μικρές δεξαμενές νερού.
Ο έλεγχος και η αυτοματοποιημένη διαχείριση του συστήματος γίνεται απομακρυσμένα με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
α) μέσω τηλεχειριστηρίου υπέρυθρων ακτινών (IR controller),
β) μέσω κινητού τηλεφώνου με χρήση Bluetooth και Android εφαρμογής
γ) με αισθητήρα αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID).
Η υλοποίηση της κατασκευής έγινε με συνεργασία ομάδας μαθητών του τομέα Πληροφορικής (Β' ΕΠΑΛ) και ομάδας μαθητών του τομέα Ηλεκτρολογίας (Γ' ΕΠΑΛ) του 1ου ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου.


Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Περιβάλλον προγραμματισμού (IDE) ανοικτού κώδικα για το Arduino v1.6.8Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα