Κατασκευή Υποδομής (Δικτύου και Παροχής Ηλ. Ενέργειας) Για Εγκατάσταση Η/Υ Στις Αίθουσες Του Σχολείου - 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Αγίου Νικολάου

Κατασκευή Υποδομής (Δικτύου και Παροχής Ηλ. Ενέργειας) Για Εγκατάσταση Η/Υ Στις Αίθουσες Του Σχολείου

Σχολική χρονιά: 2015-2016

Νομός: Λασιθίου

Σχολείο: 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Αγίου Νικολάου

Τάξη: Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Καλίμάντζαλης Βασίλειος

Ομάδα μαθητών
Τσίτκανος Δημήτριος (Μελέτη - Κατασκευή - Επεξεργασία Video)
Τσίτκανος Εμμανουήλ (Μελέτη - Κατασκευή - Επεξεργασία Video)


Περιγραφή
Έγινε κατασκευή καλωδίωσης δικτύου (καναλια, καλώδια UTP, πριζάκια & τοποθέτηση Switch)
καθώς και της ηλεκτρικής υποδομής για να τοποθετηθούν Η/Υ στις αίθουσες του πρώτου ορόφου
του Επαγγελματικού Λυκείου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει προβλέψις για πιθανή επέκταση της
υποδομής (επιπλέον πρίζα δικτύου, θέσεις στα πολύπριζα για επιπλέον συσκευές κ.λ.π.)
Η υποδομή φιλοδοξεί να φιλοξενήσει Η/Υ Raspberry αλλά και συμβατικούς Desktop Η/Υ.


Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Adobe PremierΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα