Η κατασκευή Μιας Κολοκύθας Στο Halloween Μέσω Φωτοαφήγησης - Γυμνάσιο Γαζίου

Η κατασκευή Μιας Κολοκύθας Στο Halloween Μέσω Φωτοαφήγησης - Γυμνάσιο Γαζίου

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: Γυμνάσιο Γαζίου

Τάξη: Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Πηγιάκη Αριστέα Ανδριγιαννάκη Δέσποινα

Ομάδα μαθητών
Βενετσανάκη Εύα Δαφέρμου Όλγα Ζαμπουλάκη Έλενα Καλαντζή Νικολέτα Κοροβέζος Δαμιανός

Περιγραφή
Στο πλαίσιο διαθεματικής εργασίας μεταξύ των Αγγλικών και της Πληροφορικής, μαθητές από το τμήμα Γ΄3 του Γυμνασίου Γαζίου δημιούργησαν ένα βίντεο φωτοαφήγησης με το Λογισμικό Windows Live Movie Maker, με θέμα την κατασκευή μιας κολοκύθας στο Halloween.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Windows Live Movie MakerΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα