Δημιουργία Παιχνιδιού - Λύκειο Γαζίου

Δημιουργία Παιχνιδιού

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: Λύκειο Γαζίου

Τάξη: Α Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Γεωργουλάκης Γ.

Ομάδα μαθητών
Λαμάι Έλλης Μεληδονιότης Γιώργος Νύκταρης Δημήτρης

Περιγραφή
Δημιουργία Παιχνιδιού στο Kodu

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
KoduΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα