Δουλεύοντας διαθεματικά στα Γαλλικά και την Πληροφορική - ΓΕΛ Τζερμιάδων

Δουλεύοντας διαθεματικά στα Γαλλικά και την Πληροφορική

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Λασιθίου

Σχολείο: ΓΕΛ Τζερμιάδων

Τάξη: Β Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Βουράκη Αρετή
Πουλάκης Εμμανουήλ


Ομάδα μαθητών
Αρχαύλη Μαριάννα
Κασαπάκη Καλλιόπη
Πατεράκη Στέλλα
Πεπόνη Μαρία
Πρίφτι Κέλι
Φαρσάρης Γιώργος


Περιγραφή
Δουλεύοντας διαθεματικά στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος και στα αντικείμενα των Γαλλικών, της Ερευνητικής εργασίας και των Εφαρμογών Υπολογιστών δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα με χρήση της πλατφόρμας Weebly, όπου δημιουργήσαμε σελίδες για διάφορες δραστηριότητες και εργασίες που έγιναν στα πλαίσια των παραπάνω δράσεων.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Weebly.com
Λογισμικό εφαρμογών γραφείου (LibreOffice Writer - Calc - Impress)
Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
http://francaisdanslart.weebly.com/

Εικόνα