Η τρίτη διάσταση του προγραμματισμού - Π.Π. ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Η τρίτη διάσταση του προγραμματισμού

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Πειραιά

Σχολείο: Π.Π. ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Τάξη: Α Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Τσάκωνας Παναγιώτης

Ομάδα μαθητών
Βαρτιάν Ρουπέν
Βουσβούνης Σπυρίδων
Γαρουφαλιάς Ηλίας
Διακομηνάς Νικόλαος
Κυρίμης Σπυρίδων
Λυράκου Μαίρη
Μπαρμπαγιάννη Μαρία
Σεψάς Νικόλαος
Σκαφίδας Ηλίας
Σμυρνιωτάκη Ερωφίλη
Σταματόπουλος Μάριος Νεκτάριος
Τόφαλος Φίλιππος


Περιγραφή
Κινηματογραφημένη εκδοχή της εφαρμογής που ανέπτυξαν σε περιβάλλον Javascript+WebGL οι μαθητές που συμμετέχουν στον Όμιλο Προγραμματισμού του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.
Μια ζωντανή εκδοχή της εφαρμογής υπάρχει εδώ:
http://users.sch.gr/ptsakon/solar3D/index.html
Η δημιουργία των παιδιών εκπονήθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του Ομίλου Προγραμματισμού, που λειτουργεί κάθε Πέμπτη στο διάστημα 14:00-15:30 στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.


Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Eclipse για προγραμματισμό σε JavaScript + WebGLΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
http://users.sch.gr/ptsakon/solar3D/index.html

Εικόνα