Τα Ρομπότ Αποκτούν Συμπεριφορά - Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τα Ρομπότ Αποκτούν Συμπεριφορά

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τάξη: Α Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Ψαρουδάκης Νίκος
Χαλκιαδάκης Γιάννης


Ομάδα μαθητών
Οι μαθητές της Α' τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου

Περιγραφή
Παρουσιάζονται εργασίες - ασκήσεις με τα ρομπότ Lego Mindstorms, οι οποίες υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος Πληροφορική της Α΄ τάξης του Γυμνασίου μας.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Mindstorm NXT Programming 2.0 MovieMakerΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
http://robo-gympira.blogspot.gr

Εικόνα