Το δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης - 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Το δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τάξη: Β Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μαρία Δρακωνάκη

Ομάδα μαθητών
Γεώργιος Βασιλάκης Σπυρίδων Βασιλάκης

Περιγραφή
Εργασία σε Power Point στο πλαίσιο του μαθήματος πληροφορικής

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
powerpointΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα