Προγραμματισμός με το Scratch - Γενικό Λύκειο Γαζίου

Προγραμματισμός με το Scratch

Σχολική χρονιά: 2013-2014

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: Γενικό Λύκειο Γαζίου

Τάξη: Β Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Γεωργουλάκης Γεώργιος

Ομάδα μαθητών
ΒΠ5 Λυκείου. (Παρουσίαση: Φραγκιαδάκη Κλειώ και Σκουραδάκης Άγγελος)

Περιγραφή
Δημιουργία παιχνιδιού και animation με το scratch.

Άλλες πληροφορίες
Scratch 2

Λογισμικό
Scratch 2

Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα