Διαδραστικό παιγνίδι με Scratch - 1o Γυμνάσιο Ηρακλείου

Διαδραστικό παιγνίδι με Scratch

Σχολική χρονιά: 2013-2014

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 1o Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τάξη: Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ

Ομάδα μαθητών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Περιγραφή
Ping - Pong με Scratch

Άλλες πληροφορίες
Θα πρέπει να έχει φορτωθεί στον Η/Υ της παρουσίασης το scratch

Λογισμικό
ScratchΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα