Σύστημα Αυτοαξιολόγησης με Joomla - 1o ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

Σύστημα Αυτοαξιολόγησης με Joomla

Σχολική χρονιά: 2013-2014

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 1o ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

Τάξη: Β ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Κωνσταντάκη Φωτεινή
Μωραϊτης Νικόλαος
Πρατικάκης Μενέλαος
Σταματάκης Εμμανουήλ


Ομάδα μαθητών
Ιωαννίδης Ιωάννης
Καλαϊτζάκη Σοφία
Καντάρας Δημήτριος
Καντάρας Κωνσταντίνος
Μακρογιαννάκη Αντωνία
Μάνταρας Δημήτριος
Μηλιαράκη Κωνσταντίνα
Μπέγκου Ντόριαν
Μπελενιώτη Αργυρώ
Πασαδάκη Μαρία
Περογιαννάκης Παναγιώτης
Σολάνος Εμμανουήλ
Σπανάκη Αμαλία
Σπυριδάκη Ευαγγελία
Τουτουδάκη Ευαγγελία
Τσιμπινού Χρυσούλα
Τσισμενάκη Ευθυμία
Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ Μάριος
Χανιωτάκης Ιωάννης
Γκίετα Γεώργιος


Περιγραφή
Δημιουργία δικτυακού εκπαιδευτικού ιστοτόπου με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Joomla με θέμα την αυτοαξιολόγηση μαθητών της Β' Πληροφορικής ΕΠΑΛ στα μαθήματα της ειδικότητάς τους.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
JoomlaΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
users.sch.gr/estamata

Εικόνα