Οδηγίες Ανάρτησης


Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη λειτουργικότητα και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, αποφασίστηκε για την ψηφιακή παρουσίαση των έργων του 3ου Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας να χρησιμοποιηθεί  ιστολόγιο του  blogger με template τύπου dynamic views.

Οι καταχωρήσεις στο ιστολόγιο θα γίνονται μέσω φόρμας (υλοποίηση μέσω google docs) ή οποία θα καταχωρεί αυτόματα σε ανάρτηση στο ιστολόγιο το κάθε έργο, η οποίο θα δημοσιεύεται μετά από έλεγχο των συντακτών.

Τις καταχωρήσεις θα τις αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι καθηγητές των εργασιών. Για να βελτιωθεί η προβολή των εργασιών, εκτός των άλλων, θα πρέπει κάθε εργασία να συνοδεύεται από μία χαρακτηριστική εικόνα (π.χ. screendump, φωτό σχετική με το θέμα, κ.α.). Οι εργασίες θα αναρτούνται στο διαδίκτυο με ευθύνη των υπεύθυνων καθηγητών και θα παρέχονται οι απαραίτητοι σύνδεσμοι για να γίνεται αναφορά σε αυτές.

Όταν πρόκειται για εργασίες τύπου παρουσιάσεων και άλλων μορφών εγγράφων προτείνουμε να αναρτούνται και σε ανάλογη διαδικτυακή υπηρεσία για την καλύτερη online παρουσίασή τους. Επίσης, σε περιπτώσεις εφαρμογών θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σύντομα video επίδειξής τους (π.χ. με camstudio) και να αναρτούνται στο youtube.

Μην παραλείψετε να ενημερωθείτε και να λάβετε υπόψη σας τις Οδηγίες για τη δημοσίευση φωτογραφιών και video μαθητών κατά την δημοσίευση των μαθητικών έργων.

Οι εργασίες θα είναι ανοιχτές σε σχολιασμό. Τα σχόλια θα πρέπει να είναι επώνυμα και θα εμφανίζονται μετά από έλεγχο των διαχειριστών.

Αναλυτικότερες οδηγίες μπορείτε να διαβάζετε στον οδηγό του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χανιών