Πειραματισμός με Τεχνητή Νοημοσύνη - Γενικό Λύκειο Αρχανών

Τίτλος έργου (title): Πειραματισμός με Τεχνητή Νοημοσύνη

Ετικέτες (tags): AI, Raspberry

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Ηρακλείου

Σχολείο (school): Γενικό Λύκειο Αρχανών

Τάξη (class): Γ Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Δρακωνάκη Μαρία
Παπαγεωργίου Χριστίνα


Ομάδα μαθητών (students)
Αλέξανδρος Μαρκοδημητράκης, Γεώργιος Ψαλτάκης, Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Παχάκης Μύρων, Τσιγγερλιώτης Ευάγγελος

Περιγραφή (description)
Δημιουργία με Raspberry pi 3 Τεχνητής Νοημοσύνης

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Raspbian, Open AI (alexa google)

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Σχόλια, παρατηρήσεις (comments)

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια