Το δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Ηρακλείου

Σχολείο: 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Τάξη: Β Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μαρία Δρακωνάκη

Ομάδα μαθητών
Γεώργιος Βασιλάκης Σπυρίδων Βασιλάκης

Περιγραφή
Εργασία σε Power Point στο πλαίσιο του μαθήματος πληροφορικής

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
powerpointΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου


Εικόνα

- Copyright © 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, Ηράκλειο - Λασίθι Digifest - digifest.info 2011-2017 -